CVCC Church Events

MonthWeekDay
October 2020
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27/09/2020

10:30 AM: Sunday morning church

10:30 AM: Sunday morning church

28/09/2020 29/09/2020

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

30/09/2020 01/10/2020

All day: Prayer evening

7:30 PM: Prayer evening

02/10/202003/10/2020
04/10/2020

10:30 AM: Sunday morning church

10:30 AM: Sunday morning church

05/10/2020 06/10/2020

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

07/10/2020 08/10/2020

All day: Prayer evening

7:30 PM: Prayer evening

09/10/202010/10/2020
11/10/2020

10:30 AM: Sunday morning church

10:30 AM: Sunday morning church

12/10/2020 13/10/2020

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

14/10/2020 15/10/2020

All day: Prayer evening

7:30 PM: Prayer evening

16/10/202017/10/2020
18/10/2020

10:30 AM: Sunday morning church

10:30 AM: Sunday morning church

19/10/2020 20/10/2020

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

21/10/2020 22/10/2020

All day: Prayer evening

7:30 PM: Prayer evening

23/10/202024/10/2020
25/10/2020

10:30 AM: Sunday morning church

10:30 AM: Sunday morning church

26/10/2020 27/10/2020

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

28/10/2020 29/10/2020

All day: Prayer evening

7:30 PM: Prayer evening

30/10/202031/10/2020

Click here to return to Join In