CVCC Church Events

MonthWeekDay
October 2020
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27/09/202028/09/2020 29/09/2020

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

30/09/202001/10/202002/10/202003/10/2020
04/10/202005/10/2020 06/10/2020

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

07/10/202008/10/202009/10/202010/10/2020
11/10/202012/10/2020 13/10/2020

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

14/10/202015/10/202016/10/202017/10/2020
18/10/202019/10/2020 20/10/2020

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

21/10/202022/10/202023/10/202024/10/2020
25/10/202026/10/2020 27/10/2020

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

2:30 PM: Prayer with Ian and Peggy

28/10/202029/10/202030/10/202031/10/2020

Click here to return to Join In