CVCC Church Events

MonthWeekDay
November 2021
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
31/10/202101/11/2021 02/11/2021

2:30 PM: Tuesday prayer on zoom

03/11/2021 04/11/2021

7:30 PM: Prayer zoom evening

05/11/202106/11/2021
07/11/202108/11/2021 09/11/2021

2:30 PM: Tuesday prayer on zoom

10/11/2021 11/11/2021

7:30 PM: Prayer zoom evening

12/11/202113/11/2021
14/11/202115/11/2021 16/11/2021

2:30 PM: Tuesday prayer on zoom

17/11/2021 18/11/2021

7:30 PM: Prayer zoom evening

19/11/202120/11/2021
21/11/202122/11/2021 23/11/2021

2:30 PM: Tuesday prayer on zoom

24/11/2021 25/11/2021

7:30 PM: Prayer zoom evening

26/11/202127/11/2021
28/11/202129/11/2021 30/11/2021

2:30 PM: Tuesday prayer on zoom

01/12/2021 02/12/2021

7:30 PM: Prayer zoom evening

03/12/202104/12/2021

Click here to return to Join In